RiSheng Printing Packaging ( Hong Kong ) Co. Ltd.
China Factory:
Email : amy@www.huyuklu.com

Tel : 86-769-87881188 / 87905198 / 87906100 / 87906200 / 87906300
Fax :
86-769-87881199

International Contact:
Name : Mr. Li
Email : lihs@www.huyuklu.com
Tel : (86)769-87881188 Tel : 815

International Contact:
Name : Mr. Lin
Email : linkh@www.huyuklu.com
Tel : (86)769-87881188 Tel : 812

Address: No. 8, Xiqiang Road, Xihu Industrial Zone, Lin Village, Tangxia, Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

RiSheng located between Guangzhou and Hong Kong
www.9951026.net